Birdy Birdy blink

Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!

Poslanstvo vrtcev je v pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, za izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter za ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Tako pravi zakon o vrtcih. Hkrati isti zakon določa tudi cilje, ki jih mora dosegati predšolska vzgoja.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2014, št. 1

Rubrika: Uredničin kotiček

Original vzg 2014 01 ovitek