Birdy Birdy blink

Uvodnik

Poleg  rutinskih nalog, ki jih opravljamo v vrtcu, si zastavljamo tudi cilje. Pri zasledovanju ciljev se zavedamo določenega trenutnega stanja ter diskrepance med trenutnim in želenim stanjem. Cilji vplivajo na našo motivacijo, motivacija pa je ena izmed večnih pedagoških tem. Obenem je obširen in zahteven problem, ki ga obravnavajo in pojasnjujejo različne teorije. 

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2006, št. 3

Rubrika: Uredničin kotiček

Original thufeb14100541cet20132006%2003