Birdy Birdy blink

Uvodnik

Večina vrtcev se na novo šolsko leto, ko se v igralnice znova vrnejo otroci, ki so jih že obiskovali, pridruži pa sem jim tudi veliko novincev, že od nekdaj dobro pripravi. Ravnateljice in ravnatelji že v začetku avgusta snujemo strateške cilje, se posvetujemo s strokovnimi delavci in pripravljamo predlog letnega delovnega načrta. Vmes, če imamo nekaj sreče, 
poskrbimo tudi za najnujnejša redna vzdrževalna opravila in za druge nujne zadeve, letos povezane predvsem z novim plačnim sistemom.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2008, št. 4

Rubrika: Uredničin kotiček

Original tuefeb12103358cet20132008%2004