Birdy Birdy blink

Uvodnik

Zanimanje teoretikov je že dlje časa usmerjeno v proučevanje načinov, kako se učiti. Kurikulum za vrtce (1999) že upošteva novejše teoretske poglede na zgodnje otroštvo in učenje majhnih otrok. Kurikulum za vrtce predpostavlja edukacijski vrtec, ki načrtno, sistematično in predvsem strokovno podpira otrokovo učenje v predšolskem obdobju.

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2011, št. 5

Rubrika: Uredničin kotiček

Original monfeb493755cet20132011%2005