Birdy Birdy blink

Ekološke vsebine v vrtcu

V prispevku želim predstaviti, kako lahko vpletamo ekološke vsebine v vzgojno­izobraževalni proces v vrtcu. V vsakdanjem življenju se srečamo z odpadnim materialom, ki ga lahko ponovno uporabimo za izdelavo didaktičnih igrač. V vrtcih nam je ponujena enkratna priložnost, da s ponovno uporabo odpadnih materialov otroci in odrasli skrbimo za okolje in naravo, hkrati pa spodbujamo otroško ustvarjalnost, domišljijo, inovativnost, vztrajnost in samostojnost.

Avtor: Alenka Šiška

Letnik: 2016, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 04  naslovnica