Birdy Birdy blink

Kakovostna dnevna rutina kot sestavni del kakovosti vrtca

V prispevku izpostavljam kakovost, ki je mora biti cilj vsakega vrtca. Kakovost ni dosežena enkrat za vselej, saj gre za proces stalnega izpopolnjevanja in izboljševanja. Pomemben del kakovosti vrtca je dnevna rutina. H kakovosti vodi samoevalvacija, ki zahteva kot prvi korak uvid v stanje kakovosti v posameznem vrtcu. Za to so na razpolago samoevalvacijski instrumenti, po katerih lahko vrtci posežemo že od leta 2002.

Avtor: Martina Kumer

Letnik: 2016, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 04  naslovnica