Birdy Birdy blink

Socialne interakcije v vrstniški skupini v vrtcu

Otroci, ki razvijejo varno navezanost na vzgojiteljico, so bolj zaupljivi, bolj socialno spretni in v večji meri samostojno raziskujejo okolje in predmete okoli sebe. Vzdolžne raziskave pa kažejo, da ima varna navezanost otroka na vzgojiteljico tudi dolgoročni pozitivni učinek na otrokovo učenje. Intervju z doc. dr. Urško Fekonja Peklaj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Avtor: Urška Fekonja Peklaj

Letnik: 2016, št. 4

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original vzg 04  naslovnica