Birdy Birdy blink

Izenačevanje izhodiščnih možnosti za vse otroke

Socialna in kulturna neenakost ima vpliv tudi na naslednje generacije. S poglabljanjem te tematike želimo sprožiti prepričanje, da je potrebno pričeti s preseganjem socialne in kulturne neenakosti že v predšolskem obdobju, in sicer z ozaveščanjem in omogočanjem vključitve v vrtec. Potrebna je tudi pomoč pri dvigovanju socialnega in kulturnega kapitala družin ter z izmenjavo znanja med starši in zaposlenimi v vrtcu.

Avtor: Mojca Brglez

Letnik: 2016, št. 4

Rubrika: Aktualno

Original vzg 04  naslovnica