Birdy Birdy blink

Znanje temeljnih postopkov oživljanja med vzgojiteljicami in vzgojitelji v vrtcih

V članku predstavljamo ugotovitve raziskave o poznavanju temeljnih postopkov oživljanja in zunanjega avtomatskega de brilatorja med vzgojiteljicami in vzgojitelji v vrtcu. V primeru nastanka poškodbe ali pojava nenadnega obolenja pri otroku, pri katerem pride do zastoja dihanja in delovanja srca, je potrebno nemudoma pričeti z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. S tem zagotovimo pretok krvi skozi možgane, otroku pa lahko rešimo življenje.

Aljaž Kamnikar, dipl. zdravstvenik, Splošna bolnišnica Trbovlje, Pedriatrični oddelek Eva Dolenc, mag. zdr. nege, dipl. med. sestra, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta in Amalija Sazonov, univ. dipl. organizatorka, viš. med. sestra, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Avtor: Eva Dolenc, Aljaž Kamnikar, Amalija Sazonov

Letnik: 2016, št. 4

Rubrika: Aktualno

Original vzg 04  naslovnica