Birdy Birdy blink

Včasih smo sami prezahtevni do svojega dela

"Vesela pa sem, da nimamo ozko usmerjenega učnega načrta, ki bi omejeval svobodo vzgojiteljici in otrokom. Tako imamo možnost upoštevati otroka, njegove pobude, želje in interese ter mu hkrati postaviti oz. z njim sooblikovati meje in razvijati kompetence, ki jih bo v življenju potreboval." Intervju z ravnateljico Gordano Vranešič, dipl. vzgojiteljico, Vrtec Trbovlje

Avtor: Gordana Vranešič

Letnik: 2016, št. 4

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original vzg 04  naslovnica