Birdy Birdy blink

Za kakovost je potrebna stalna refleksija

"Ponosna sem, da sem del kolektiva Viških vrtcev. Ne morem predvideti, kakšna bi bila moja poklicna pot drugje, vendar lahko z gotovostjo trdim, da kljub lastni zagnanosti in trdemu delu ne bi bila tako uspešna brez podpore v svojem kolektivu." Intervju z Ivano Arh Zagoričnik, dipl. vzgojiteljico, Viški vrtci Ljubljana

Avtor: Ivana Arh Zagoričnik, Betka Vrbovšek

Letnik: 2016, št. 3

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original 2016 vzg 03  naslovnica