Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 4, letnik 2017

Original vzgojiteljica 2017 4 web

Uredničin kotiček

 1. Vsem v slovenskih vrtcih lep pozdrav! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Problem različne ekonomske cene programov javnih vrtcev bi morali reševati na državni ravni (Nuša Pohlin Schwarzbartl)

Aktualno

 1. Otrokova osebna mapa - listovnik (Tanja Bergant)
 2. Aktiven počitek ali umirjena igra – možnost izbire (Sabina Žličar)

Za dobro prakso

 1. Gibanje otrok v naravi nekoč in danes (Ana Ambrožič)
 2. Akcijsko raziskovanje in učenje o zdravilnih rastlinah (Barbara Štrubelj)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Aktivno otroštvo – vzvod za uspešno življenje (Rado Pišot)

Iz teorije v prakso

 1. Pomen igre v predšolskem obdobju za razvoj delovnih in učnih navad (Maja Hmelak, Mateja Kralj)
 2. Lutke za male in velike (Tjaša Volavc)
 3. Spodbujanje igre vlog v igralnih kotičkih kot oblika zgodnje karierne orientacije (Maja Gorenc Šulc)

Izmenjava znanj in izkušenj v EU projektih

 1. EU projekt: We eat responsibly – Odgovorno s hrano (Brigita Gomboc)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Otroci me spodbujajo k neprestanemu razmišljanju, učenju in delovanju (Elizabeta Kos)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Aktivno učenje umivanja rok (Martina Samsa)
 2. Spodbujamo uživanje zelenjave in pitje vode (Teja Pogačnik)