Birdy Birdy blink

20. obletnica otroške folklorne skupine Kamenčki

"Praznujmo skupaj" je bil naš glavni moto ob praznovanju 40. obletnice vrtca in 20. obletnice otroške folklorne skupine Kamenč­ki. Izbrano temo sem želela povezati s prednostno nalogo vrtca, "poraja­ joča se pismenost", ter vanjo vklju­čiti vsebine ljudskega izročila in tako prispevati k ohranjanju naše kultur­ ne dediščine. Sadove dela smo pred­stavili na zaključni prireditvi vrtca in v Kosovelovem domu.

Avtor: Mirjam Štrukelj

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2014 06 ovitek press