Birdy Birdy blink

Eko zeliščarski vrt

Zavedamo se, da odnos do vse­ga, kar nas obdaja, temelji na ozaveščanju in znanju. Odnosa se mora­ monaučiti, to je odnos do človeka, živali in narave. Že v vrtcu želimo vplivati na otrokov način življenja in ga pravilno usmeriti na pravo stran, stran pozitivnega in odgovornega početja v naravi. Takega vedenjske­ ga vzorca se je težko naučiti, če ni privzgojen že v otroštvu in nadgra­jen s starostnim zorenjem in z razvojem otroka. Predvsem so pomemb­ne otrokove izkušnje, s katerimi se otrok uči. Več izkušenj kot ima, ve­čje je njegovo znanje in sposobnost razmišljanja.

Avtor: Barbara Jagodič

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2014 06 ovitek press