Birdy Birdy blink

Gozd kot učno okolje

V našem vrtcu poteka projekt Gozdni vrtec, zato ga vsi oddelki raziskujejo in spoznavajo v vseh letnih časih. S projektom želimo doseči, da bodo otroci gozd doživljali z vsemi čutili, spoznavali in raziskovali gozdne materiale, spoznavali življe­ nje v gozdu in se učili varovati gozd.

Avtor: Mateja Oman

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2014 06 ovitek press