Birdy Birdy blink

Ustvarjalni Teden otroka

Teden otroka je z letošnjim ge­ slom "Za razigrano in ustvarjalno otroštvo" spodbudil strokovne de­ lavke k organizaciji tedna brez igrač. Namesto igrač naj bi ponudili otro­kom naravne materiale, plodove in igre na prostem. Pri realizaciji sta so­ delovala oba oddelka vrtca: 1–4 let in 4–6 let. Dejavnosti določenega dne so se medsebojno prepletale v rdečo nit, ki smo jo vsakodnevno poime­novali drugače. Stremela je k zada­nim ciljem iz vseh področij dejav­nosti. Kljub načrtovanim jutranjim, usmerjenim in popoldanskim dejav­nostim so imeli otroci veliko možnosti tudi za spontano in prosto igro.

Avtor: Marjeta Zmazek

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2014 06 ovitek press