Birdy Birdy blink

Obogatitvena dejavnost na področju gibanja

V prispevku predstavljam obogatitveno dejav­nost Mali kengurujčki, ki jo vrtec organizira kot sestavni del izvedbenega kurikula. Izvaja se na željo staršev in glede na interese otrok. V ospredje postavlja doseganje in uresničitev na­čel predšolske vzgoje, načela enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki.

Avtor: Sara Kompara

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2014 06 ovitek press