Birdy Birdy blink

Usvojenost elementarnih gibalnih vzorcev predšolskih otrok s poudarkom na plazenju

Koordinacija je sposobnost za učinkovito obliko­vanje in izvajanje sestavljenih, zapletenih gibal­nih nalog. Kaže se v učinkoviti realizaciji časov­nih, prostorskih in dinamičnih dejavnikov. Če je gibanje dobro koordinirano, se ne uporabi nič več oziroma nič manj energije, kot je nujno potrebno, da bo izvedeno tekoče in sproščeno.

Dosedanje raziskave so pokazale, da lahko s pri­merno vadbo vplivamo in izboljšamo koordinacij­ske sposobnosti. Motnje koordinacije oz. dispra­ksija povzročajo težave s koordinacijo, z gibanjem, organizacijo in pri predelavi senzornih informacij. Otroci imajo zaradi te razvojne motnje velike teža­ve pri gibanju in pri samem učenju.

Znano je, da lahko neustrezno usvojeni elemen­tarni gibalni vzorci otrok negativno vplivajo na nadgradnjo gibalnih struktur in posledično na neustrezno in neredno gibalno športno aktivnost v dobi odraslosti. Nepravilno delovanje skeletno mišičnega sistema ima lahko številne negativne posledice, ki se kažejo v delu in življenju posame­znika, predvsem pa njegovega zdravja.

Avtor: Bojana Baloh Ferčec, Špela Markovič

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2014 06 ovitek press