Birdy Birdy blink

Taborniške delavnice za predšolske otroke

Namen pričujočega članka je bil izdelati program taborniških delavnic za mlajše otroke. Zaradi po­manjkanja literature taborništva za mlajše otroke menimo, da je članek uporabno sredstvo za vse vzgojiteljice, učiteljice, vodnike in ostale pedagoške delavce, ki želijo predati vedenje o taborništvu otro­kom. V članku so predstavljena posamezna podro­čja iz taborništva, ki jih lahko predstavimo mlajšim otrokom, vsebine pa jim bodo še vedno razumljive. Predstavljene taborniške vsebine so bile preverjene v praksi in ugotovljeno je bilo, da lahko z njihovo po­močjo otroci na zabaven in prijeten način pridobijo nova znanja in spretnosti s področja taborništva.

Avtor: Nina Kukovič, Miha Marinšek

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2014 06 ovitek press