Birdy Birdy blink

Vzgojno-izobraževalni zavod je živ organizem v nenehnem spreminjanju

"Niso vsi pedagoški delavci v vrtcu enako refleksivni. Nekateri pedagoško delujejo zgolj po naučenih navadah in spretnostih in kritično ne "raziskujejo" svojega dela. Taki posamezniki običajno delujejo zelo samozavestno, pri čemer pa so lahko manj strokovni in bolj obrambno naravnani v primerjavi s svo­jimi bolj refleksivnimi sode­ lavci." Intervju z dr. Alenko Polak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Avtor: Alenka Polak

Letnik: 2014, št. 6

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original vzg 2014 06 ovitek press