Birdy Birdy blink

Umetnost v vrtcu

V dvorani Smelt v Ljubljani je bil v torek, 27. januarja 2015, 11. posvet Dobre prakse z delovnim naslovom Umetnost v vrtcu. Udeležilo se ga je več kot 300 vzgojiteljev iz vse Slove- nije. Za dobro razpoloženje so že v začetku poskrbeli otroci Orffove instrumentalne skupine iz Vrtca Tončke Čečeve Celje in njihova mentorica Silva Smrečnik.

Avtor: Darinka Belak

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica