Birdy Birdy blink

Elektrika v vrtcu

V prispevku predstavljava cilje in dejavnosti, s katerimi so otroci spoznavali elektriko. Povezali smo se z dijaki srednje šole in izvedli dopoldanske delavnice v vrtcu in na srednji šoli. Otroci so spoznavali nove strokovne izraze, se družili z dijaki, ki so jih pritegnili in uvedli v izvajanje poskusov na različne načine.

Avtor: Jera Balderman, Mateja Jelovčan

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica