Birdy Birdy blink

Mostovi, ki nas povezujejo

Popravilo mostu v bližini vrtca je pri otrocih vzbudilo veliko zanimanje, zato smo se strokovne delavke odločile, da bomo o pomenu mostov spregovorili v naslednji vzgojno-izobraževalni temi. Njen razvoj predstavljam v članku.

Avtor: Bernarda Koroša Pantović

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica