Birdy Birdy blink

Vloga svetovalnega delavca pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami

V prispevku predstavim vlogo svetovalnega delavca pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca. Otrokom s posebnimi potrebami je potrebno v vrtcu pripraviti čim bolj kvalitetno in spodbudno okolje ter ustrezen izobraževalni program. Tukaj vidim pomembno vlogo svetovalnega delavca, ki sodeluje pri prepoznavanju otrok s posebnimi potrebami ter načrtovanju, izvajanju in evalviranju programov za te otroke.

Avtor: Martina Ošlak

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica