Birdy Birdy blink

Interaktivne igre z otrokom z agresivnim vedenjem

V članku prikazujem, kako interaktivne igre otroke notranje motivirajo, vzbujajo njihovo radovednost, veselje in jih sprostijo. Omogočajo, da tudi manj aktivni otroci sodelujejo v dejavnostih ter poglabljajo in širijo komunikacijske veščine. Interaktivne igre sem prepoznala kot zelo učinkovito metodo vodenja skupine v moralnem razvoju, k boljšim socialnim veščinam in dobri samopodobi tudi v drugih skupinah.

Avtor: Valda Janjanin

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica