Birdy Birdy blink

Vzgoja otrok za zdravo življenje

Zdrav način življenja je pomemben del otrokovega razvoja. Teoretično znanje 5–6 letnih otrok glede na njihovo razvojno stopnjo o zdravem načinu življenja se je pokazalo primerno. To znanje pa se v predšolskem obdobju še ni povsem preneslo v prakso in postalo del njihovih zdravih navad in veščin v življenju. Otroci posnemajo vzorce vedenja svoje družine in okolice in tak življenjski slog tudi živijo ter prenesejo kasneje v svoje življenje. Zato je tu najpomembnejši zdrav življenjski slog družine in tudi okolice, v kateri otrok živi. Otroku nobena teoretična znanja ne pomagajo spremeniti ravnanja, če pravilnega ravnanja ne vidi pri odraslih in jih tako ne more posnemati.

Avtor: Jožica Rosenstein

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: Aktualno

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica