Birdy Birdy blink

Spodbujamo kritično razmišljanje o lastnem delu

"V Vrtcu Tončke Čečeve smo se že od nekdaj zavedali pomembnega vpliva kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela na razvoj predšolskih otrok, po čemer je vrtec postal prepoznaven tudi v širši strokovni javnosti. Na kontinuirano kakovost kažejo tudi državne nagrade in številna priznanja, ki smo jih dobili. K uspešnosti vrtca in k njegovi prepoznavnosti v širši javnosti so s svojim strokovnim delovanjem veliko pripomogle moje predhodnice na delovnem mestu ravnateljice." Intervju z Ireno Hren, spec. manag. in dipl. vzgojiteljico

Avtor: Irena Hren

Letnik: 2015, št. 2

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original vzgojiteljica 2015 2 naslovnica