Birdy Birdy blink

Zgodnje poučevanje angleščine v vrtcu

Zavedamo se, da je današnji svet mobilen, multikulturen in večjezičen. V želji, da bi zagotovili tem in bodočim generacijam dobro počutje v takšnem svetu, je potrebno multikulturnost in večjezičnost spoznavati in negovati že v predšolskem obdobju. Eden od načinov pristopanja k empatičnem doživljanju različnih kultur in rahljanju s tem povezanih stereotipov, v katere je naša družba še zelo vpeta, je tudi učenje tujega jezika, s katerim se te kulture izražajo. 
V prispevku je opisan pristop k zgodnjemu poučevanju angleščine v Vrtcu Mavrica Brežice v sklopu vsakodnevnih dejavnosti v okviru Kurikuluma za vrtce.

Avtor: Silvija Jelen

Letnik: 2013, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original sunfeb3114729cet2013vzg 2013 01 ovitek