Birdy Birdy blink

Spodbujanje branja v vrtcu

V sodobnem svetu stremimo k razgledanosti in funkcionalni pismenosti, zato je prav, da branje spodbujamo že v otrokovem najzgodnejšem obdobju ‒ pred vstopom v šolo. Interes za branje in oblikovanje takih bralnih navad, da bodo posamezniki posegali za knjigo z željo po globljem razumevanju sebe in sveta, so skriti v predšolskem otroku in le pravilen pristop je tisti, ki otroka na knjigo trajno naveže ali pa mu za vselej odvzame zanimanje zanjo.

Avtor: Barbara Bednjički Rošer

Letnik: 2015, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzgojiteljica 2015 naslovnica