Birdy Birdy blink

Z igro do porajajoče se pismenosti v drugi starostni skupini

V začetku šolskega leta smo se strokovne delavke v oddelkih drugega starostnega obdobja odločile za sodelovanje v projektu "Z igro do porajajoče se pismenosti v drugi starostni skupini", saj se zavedamo, kako zelo je porajajoča se pismenost v vrtcu pomembno področje, ki ga je treba sistematično načrtovati in ga smiselno umeščati v vzgojno-izobraževalno delo glede na razvojne in individualne značilnosti otrok. V projektu smo tako sledili napovednikom zgodnje pismenosti, in sicer pridobivanju besednjaka, metajezikovnemu zavedanju in pripovedovanju zgodb. Izvajali smo veliko zanimivih načrtovanih dejavnosti s področja porajajoče se pismenosti, izkoristili smo pobude otrok, ki so se porajale ob njihovi igri ter aktualne situacije in dogodke, ki so pritegnile otroke. Nekaj od tega predstavljam tudi v svojem prispevku.

Avtor: Andreja Majcen

Letnik: 2015, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzgojiteljica 2015 naslovnica