Birdy Birdy blink

Evalvacija in samoevalvacija v vrtcu

Evalvacija in samoevalvacija sta procesa kakovosti, ki se uporabljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V nadaljevanju bomo spregovorili o pomenu teh dveh procesov za vrtec. Osnovni namen evalvacije je, da s pomočjo dobljenih in čim bolj objektivno zbranih podatkov vplivamo na odločanje, oblikovanje pravil in način dela v organizaciji. Rezultati evalvacije pripomorejo k razumevanju, kako z različnimi pristopi vplivamo na samo delo in hkrati služijo kot nadzor kakovosti organizacije. Samoevalvacijo v vzgoji in izobraževanju opredeljujemo kot spremljanje in ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev v letnem delovnem načrtu vrtca. Osnovni namen samoevalvacije je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Ravno to je eden izmed razlogov, da je samoevalvacija ena izmed temeljnih dejavnosti v delovanju vrtcev.

Avtor: Metka Jezovšek

Letnik: 2015, št. 1

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzgojiteljica 2015 naslovnica