Birdy Birdy blink

Načrtovani profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vrtcu

Izsledki raziskav mednarodne organizacije OECD navajajo, da izobrazba strokovnih delavcev v institucijah predšolske vzgoje, nadaljnje izpopolnjevanje strokovnih delavcev in profesionalni razvoj strokovnih delavcev prispevajo k povečanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, kar je tesno povezano z boljšimi rezultati pri otrocih, predvsem na področjih kognitivnega in socialnega razvoja (OECD, 2012). V uvodu prispevka bomo s pomočjo zakonodaje s področja predšolske vzgoje in Kurikuluma za vrtce (1999) predstavili, kaj je v njih zapisano o izobraževanju strokovnih delavcev in njihovem profesionalnem razvoju. Nadaljevali bomo s profesionalnim razvojem vzgojiteljev. Sledila bo predstavitev zapisanega o raziskovanem v našem prispevku v zadnjem poročilu OECD. V zaključku prispevka bomo zapisali, kako skušamo z načrtovanim profesionalnim razvojem strokovnih delavcev v Vrtcu Galjevica ustvariti kakovostno vzgojno-izobraževalno okolje za otroke.

Avtor: Sergeja Zemljarič

Letnik: 2015, št. 1

Rubrika: Aktualno

Original vzgojiteljica 2015 naslovnica