Birdy Birdy blink

Medpodročne dejavnosti - zgodnje naravoslovje

Otroci so izkazali veliko zanimanje za črke – tako za slovensko kakor tudi za madžarsko abecedo. V knjižnem kotičku so ob knjigah ugotavljali, katere črke so enake oz. katere so si podobne (predvsem primerjava med slovenskimi in madžarskimi črkami). Ugotavljali so prvi glas svojega imena in iskali enak glas pri različnih predmetih. Prav to zanimanje otrok za črke naju je spodbudilo k razmišljanju, da začneva s temo, kjer bodo otroci lahko podrobneje spoznali črke in se z njimi "igrali".

Avtor: Bernarda Koroša Pantovič, Tea Varga

Letnik: 2014, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2014 05 ovitek press