Birdy Birdy blink

Vedno sem svoje znanje in izkušnje delila z drugimi

Marina Železnik, magistrica managementa in diplomirana vzgojiteljica, je zaposlena kot pomočnica ravnateljice v Vrtcu Tončke Čečeve Celje. "Naša naloga ni prevzemati vlogo očeta ali matere, pač pa z otrokom vzpostaviti prijeten, spoštljiv odnos, ki temelji na skupnih dogovorih in spoštovanju le-teh. Ob vsem tem s strokovnim znanjem, premišljeno organizacijo prostora, pripravo razvojno spodbudnih dejavnosti in s kakovostno interakcijo poskrbimo za vsestranski razvoj vsakega otroka."

Avtor: Marina Železnik

Letnik: 2014, št. 5

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original vzg 2014 05 ovitek press