Birdy Birdy blink

Oblike in načini izvajanja nadzorstvene dolžnosti vrtca

V času, ko je otrok zaupan vrtcu, preide skrb za otroka (t. i. nadzorstvena dolžnost) s staršev na vrtec. Zaradi tega načeloma za škodo, ki jo drugemu povzroči otrok, odgovarja vrtec. Prav tako pa je podana odgovornost vrtca za škodo, ki jo otrok utrpi v vrtcu, razen če se dokaže, da je bilo nadzorstvo opravljeno z dolžno skrbnostjo.

Avtor: Suzana Kraljič

Letnik: 2013, št. 1

Rubrika: Aktualno

Original sunfeb3114729cet2013vzg 2013 01 ovitek