Birdy Birdy blink

Spodbujanje motorike z žogo v predšolskem obdobju

Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Otroci imajo radi žoge vseh velikosti, od žogice za namizni tenis do velike žoge za žoganje v vodi. Žoga zaradi svojih značilnosti otroka očara. Kotali se, skače, vrti se in ima toliko različnih lastnosti: je hrapava, mehka, gladka, hladna. Žoga je zaradi svojih mehanskih lastnosti odličen rekvizit, medij poučevanja in sredstvo motivacije tudi pri razvoju ostalih gibalnih sposobnosti. Osnovne dejavnosti z žogo so temelj za večino športnih iger z žogo. Z njimi vplivamo na razvoj koordinacije gibanja, dinamičnega ravnotežja, natančnosti podajanj, lovljenj, zadevanja, hitrosti reagiranja ter moči rok in ramenskega obroča. Situacijska gibanja z žogo vplivajo tudi na razvijanje pozornosti in situacijskega mišljenja.

Avtor: Giuliana Jelovčan

Letnik: 2014, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2014 05 ovitek press