Birdy Birdy blink

Uvajanje otrok prvega starostnega obdobja in sodelovanje s starši

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da imajo starši pravico do postopnega uvajanja svojega otroka v vrtec. V članku opisujem, zakaj je postopno uvajanje pomembno, kako poteka in kako se sama pripravljam na novo šolsko leto in na skupino štirinajstih novinčkov. Oznako vzgojiteljica uporabljam zaradi prevladujočega ženskega spola v tem poklicu. Opisujem tudi primer sodelovanja s starši novincev.

Avtor: Tjaša Volavc

Letnik: 2014, št. 5

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2014 05 ovitek press