Birdy Birdy blink

Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti z nestrukturiranim materialom

V prispevku bova predstavili pomen uporabe nestrukturiranega materiala za spodbujanje otrokovih ustvarjalnih potencialov. Podana teoretična izhodišča so podkrepljena s praktičnimi primeri dejavnosti iz skupin prvega in drugega starostnega obdobja.

Avtor: Simona Koren, Jožica Malus

Letnik: 2014, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2014 04 pop 1