Birdy Birdy blink

Učenje z raziskovanjem

S primerom iz prakse želim predstaviti učenje z raziskovanjem, ki otrokom ponudi mnogo učnih situacij ter ob spoznavanju novih informacij omogoči prepletanja z različnimi področji dejavnosti. V prispevku želim predstaviti dejavnosti otrok ob raziskovanju travnika.

Avtor: Marjeta Zagorc

Letnik: 2014, št. 4

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2014 04 pop 1