Birdy Birdy blink

Medpodročne dejavnosti - zgodnje naravoslovje

V vrtcu dajemo velik poudarek učenju zgodnjega naravoslovja. Skozi različne dejavnosti vnašamo elemente zgodnjega naravoslovja v vsakdanjik dela v oddelkih. Otrokom poskušamo približati skrb za naravo in naravno okolje kot način življenja. Pripravljamo številne delavnice, povezane z učenjem zgodnjega naravoslovja in s skrbjo za naravno okolje, ki nas obdaja, tako skozi igro kot tudi preko številnih naravoslovnih delavnic, ki so spodbujale čutno zaznavanje otrok, pripovedovanje, opisovanje, opazovanje in še mnogo več.

Avtor: Katja Kovač Grosek, Magda Šrekel

Letnik: 2014, št. 4

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2014 04 pop 1