Birdy Birdy blink

Odnos v paru ali tandemu

Uspešnost in strokovnost vzgojno-izobraževalnega procesa v oddelku je odvisna predvsem od strokovnosti, sodelovanja, povezanosti ter uspešne komunikacije med strokovnima delavkama v oddelku. Hkrati pa je za dobro sodelovanje v tandemu potrebno tudi medsebojno spoštovanje, razumevanje in strpnost. Seveda pa je vse to potrebno nenehno vzdrževati in poglabljati, saj, če tega ni, delo ne poteka več sproščeno in lahko prihaja do konfliktov.

Avtor: Sabina Tavzes

Letnik: 2014, št. 4

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2014 04 pop 1