Birdy Birdy blink

Sodelovanje med strokovnimi delavci pri izvajanju kurikula v oddelku

Pojem predšolskega kurikula je zelo širok in zajema vse dejavnosti, učenje, interakcije in izkušnje, ki jih je otrok deležen v vrtcu. Prav zaradi kompleksnosti izvajanja kurikula ima pomembno vlogo organizacijska kultura vrtca, ki spodbuja vse zaposlene k sodelovanju in kakovostnemu izvajanju kurikula, v vsakem oddelku posebej. Pomemben del organizacijske kulture je kakovostno sodelovanje med zaposlenimi v zavodu, ki si ga ne moremo predstavljati brez sprejemanja in zaupanja med strokovnimi delavci, kot tudi brez sposobnosti zaposlenih za skupno reševanje različnih situacij, tako pozitivnih kot negativnih.

Avtor: Darinka Belak

Letnik: 2014, št. 4

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2014 04 pop 1