Birdy Birdy blink

Za otroka je pomemben vsak trenutek njegovega življenja

"Usmerjeni smo v prihodnost, ob tem upošteva- mo kontinuiteto. Ozaveščeni in zavezani smo k odgovornemu, strokovnemu in kakovostnemu delu v vseh enotah oziroma oddelkih vrtca." Ravnateljica Natalija Starič

Avtor: Natalija Starič

Letnik: 2014, št. 4

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original vzg 2014 04 pop 1