Birdy Birdy blink

Uvodnik

Letos bo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih, ki je bil sprejet leta 1996, star že sedemnajst let. Če se malo pošalimo, lahko rečemo, da mu do polnoletnosti manjka samo še eno leto. Kodeks povezuje vse, ki si prizadevamo za kakovost otrokovega življenja v vrtcu, saj je najvišja vrednota otrokova dobrobit. 
Kodeks vzgojiteljem in vsem ostalim zaposlenim v vrtcu služi tako, da se vprašujemo, katere vrednote vodijo naša razmišljanja in dejanja. Kodeks izpostavlja odgovornost vseh v vrtcu do otrok, do njihovih staršev in družin, do sodelavcev in vrtca kot inštitucije ter do širše skupnosti. 

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2013, št. 1

Rubrika: Uredničin kotiček

Original sunfeb3114729cet2013vzg 2013 01 ovitek