Birdy Birdy blink

Zdrav življenjski slog

Pri načrtovanju projekta smo izhajale iz prednostne naloge – varovanje zdravega in varnega življenjskega okolja in pomena lokalno pridelane hrane ter zajtrka za zdrav življenjski slog.

V naši enoti so v projektu sodelovale vse strokovne delavke. Aktivnosti projekta smo obogatile in nadgradile s skupnimi in z individualnimi aktivnostmi v vseh oddelkih.

Avtor: Damjana Buzečan

Letnik: 2014, št. 2

Rubrika: O tem in onem iz naših vrtcev

Original vzg 2014 02 ovitek