Birdy Birdy blink

Uvajanje koncepta odprtega vzgojno‑učnega okolja

Prispevek na praktičnem primeru uvajanja programa Gozd v objemu obravnava prednosti izvajanja gozdne pedagogike v Vrtcu Črnuče in predstavi pozitivne strani uvajanja sprememb ter uresničevanja koncepta odprtega učenja pri otrocih.

V času globalizacije, modernega in razsrediščenega sveta, ko je človek že skorajda izgubil stik z naravo, posledično pa tudi stik s samim seboj, prispevek izpostavi nujnost vračanja nazaj k naravi – v gozd, ki je še vedno trdna nespremenljivka, edino, kar ostaja.

Avtor: Eva Pori

Letnik: 2014, št. 2

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2014 02 ovitek