Birdy Birdy blink

Cuisenairove paličice (rodke) – znan, neznan pripomoček v predšolski matematiki

V prispevku podrobneje opišemo pripomoček, imenovan Cuisenairove paličice, ki služi izgradnji matematičnih konceptov vse od zgodnjih številskih predstav pa do računanja z ulomki.
Posebej se osredotočimo na začetne aktivnosti in igre, ki jih tudi podrobneje predstavimo.

Avtor: Darja Antolin, Alenka Lipovec

Letnik: 2014, št. 2

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2014 02 ovitek