Birdy Birdy blink

Znati moramo kritično pogledati na svoje delo - Vrtec Anice Černejeve

Vrtec Anice Černejeve ima 57-letno tradicijo. Smo eden izmed treh javnih celjskih vrtcev, po velikosti najmanjši, čeprav še vedno srednje velik javni zavod. Ustanovljen je bil leta 1956 kot vzgojno-varstvena ustanova z dvema oddelkoma. Z leti smo se širili, saj se je večala zaposlenost obeh staršev. V neposredni bližini se je širilo naselje blokov in stolpnic. Število oddelkov je naraščalo vse do sredine 80-tih let, ko smo imeli 36 oddelkov. Skozi leta smo se tako širili in krčili v skladu s potrebami po vrtcih in z našimi prostorskimi zmožnostmi.

Pred leti smo pod svoje okrilje sprejeli tudi oddelke v Splošni bolnišnici Celje in razvojne oddelke, ki so bili pred tem del sosednjega vrtca. Danes imamo v bolnišnici tri oddelke oziroma tri vzgojiteljice na treh različnih oddelkih in razvojni oddelek, ki se nahaja v eni izmed večjih enot.

Avtor: Vanja Krašovic

Letnik: 2014, št. 2

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original vzg 2014 02 ovitek