Birdy Birdy blink

Kurikul danes – načrtovanje, izvajanje in evalviranje izvedbenega kurikula v vrtcu

Kako načrtujemo, izvajamo in evalviramo svoje delo v vrtcu? V kurikulu za vrtce je v ospredju proces kot celota interakcij in izkušenj, ki jih je otrok v vrtcu deležen. Naravnan je v zagotavlja nje pogojev za optimalni razvoj otrokovih potencialov. Gre za preplet različnih smerjenih, rutinskih in spontani dejavnosti, komunikacije, interakcij, prostorske in časovne organizacije. Potrebno je tudi ozaveščanje delovanja prikritega kurikula.

Avtor: Nataša Doler, Rozalija Rovšnik Kovač

Letnik: 2014, št. 7

Rubrika: Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri

Original vzg 2014 zbornik naslovnica