Birdy Birdy blink

Ob tednu otroka in svetovnem dnevu učiteljev

Začelo se je novo šolsko leto, ki pred nas postavlja nove izzive. Zaradi otrok in staršev smo zavezani delati v skladu z vrednotami našega etičnega kodeksa, zaradi ugleda vzgojiteljskega poklica vztrajamo v zavezanosti, da kar najbolj strokovno in s srcem delamo v korist vsakega otroka v naših vrtcih.
Zavedamo se, da vzgojiteljice in vzgojitelji pomembno vplivamo na otroke, ki so nam zaupani, saj jih v skupnem sobivanju hote (pa tudi nehote) oblikujemo, jih vzgajamo in jih učimo, spodbujamo njihovo razvojno napredovanje in razvoj vseh razvojnih potencialov.

Avtor: Vanja Krašovic

Letnik: 2013, št. 5

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original vzg 2013 05 naslovka